Duyurular
Haberler

Amaçlar:

Atatürk ilke ve İnkılaplarını günümüz üniversite gençliğine aktarabilmektir. Bunun için İnkılapları anlatan yayınlar hazırlamak; Atatürkçü düşünce ve gündem ile ilgili panel, konferans, söyleşi ve eğitim çalışmaları düzenlemek; çeşitli sosyal etkinlikler yapmak; Atatürkçü düşüncenin öğrencilerde kökleşip yaygınlaşmasını sağlamak faaliyet alanlarımızı oluşturacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere öğrettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak şiarını eylem klavuzu edinmiş bir topluluk olarak eğitim ve öğretimi kapsayan alanlarda bilimsel çalışmalar yapacak komisyonlar oluşturmak öncelikli hedefimizdir. Ayrıca diğer üniversitelerin de Atatürkçü Düşünce toplulukları ile söz konusu amaçlar için iş birliği yapılması arzu edilmektedir.

 

Faaliyetler:

Yayın hazırlamak. Panel, Konferans, söyleşi ve eğitim çalışmaları düzenlemek, çeşitli sosyal etkinlikler yapmak

Etkinlikler
...